Охрана

Охранителите са служители по сигурността, които са наети за защита на имущество, активи или хора. Охранителите обикновено се наемат частно и официално като униформен персонал, който защитава имота чрез физическо присъствие на територията на охраняемото място и постоянно наблюдение директно или чрез помощта на алармени и видео системи. Те следят за нелегални или неправомерни действия на трети лица, както и за изправността на имота, пожар, аварии и други.

От Средните векове до 1980 г. за охранител се е изплзвал терминът стража. Първоначално той е бил по-разпространен в Европа, но след това се пренася и в Северна Америка, където се използва предимно терминът нощна стража (на англ. night-watch). В края на 19 в. се въвеждат по-модерните термини като охранители, служители по сигурността и гардове, чиято дейност вече се доближава повече до полицейските функции.

Много фирми за сигурност и охранителни служби наблягат на следните аспекти – наблюдение, откриване, противодействие и докладване. По принцип частните охранители нямат право да правят арести, но имат право да извършат граждански арест по поискване на полицията. Основното задължение на служителя по сигурността е превенцията и възпирането на престъпления, които включват защита на живота на служителите и безопасност на имота.

Повечето охранители преминават и през обучение за извършване на арест и осъществяване на контрол, работа с оборудване и пожарогасители, оказване на първа помощ и изкуствено дишане, изготвяне на доклади. С повишаването на опасността от терористични атаки в последно време от охранителите все по-често се изисква да преминат през обучение за действие при бомбени атентати и кризисни ситуации, особено за случителите в търговски центрове, училища и други зони с голяма гражданска активност. След атентатите на 11 септември 2011 г. в САЩ се ролята на случителите по сигурността се увеличи многократно с цел да може да се реагира адекватно в случай на терористично нападение или неочаквано бедствие.

В следствие на тази тенденция се увеличиха часовете по инструктаж и обучение, като се въведоха и допълнителни правила и закони за охранителните фирми в някои щати.

В САЩ броят на работните места в службите по сигурност се очаква да нарастне с 175 000 нови позиции до 2016 г. През 2013 г. в Норвегия има 15 000 души заети в частни охранителни фирми, за сметка на 10 000 служители на полицията. А Австралия частните охранители също имат числено превъзходство над по лицията. През 2006 г. частните служители по сигурността са 52 768 души спрямо 44 898 полицаи.

Недостатък на работата като частен охранител е високият риск от физически и психически травми, които понякога имат дълготрайни последици. През 21 в. обстановката се влошава още повече, когато на служителите по сигурността им се налага да се справят с все по-чести и по-жестоки нападения, комбинирани с повишеното използване на наркотици и алкохол, в резултат на което много служители стават обект на физически или психически нападения. Други негативни фактори са високото натоварване, дългите работни часове и нощни смени, ниското заплащане, еднообразие, както и пренебрегване от страна на работодателите на условията за достъп до санитарни възли и необходими съоръжения.

На служителите по сигурността е разрешено да носят огнестрелно оръжие, белезници, палки, като за това с еизисква специален лиценз. Охранителите имат право да използват оръжия единствено когато това е крайно наложително и в животозастрашаващи ситуации.